BLANCHEPORTE PRUHOVANA HALENKA S PREKRIZENIM SVESTKOVAKARAMELOVA 36