BLANCHEPORTE VOALOVA TUNIKA S POTISKEM A 34 RUKAVY POTISK INDIGOHNEDOSEDA 3436