BLANCHEPORTE ZAVRENE SLIPY S OTEVRENYM PASEM, SADA 4 KS MODRA 77 84 (S)